اجرای سقف کاذب تایل سازه پنهان

دسته بندی محصول:  اجزای سقف شبکه ای

توقف تولید و فروش

اجرای سقف کاذب تایل سازه پنهان تایل آلومینیومی سازه پنهان با ابعاد 60×60 ، 30×30 و 60×120 ضخامت ورق 0.6 میلیمتر ساده و سوراخدار رنگ پودری الکترو استاتیک رباتیک با زیرسازی پنهان گالوانیزه


محصولات مشابه

حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  200 قطعه
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  10 قطعه
75,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  100 قطعه
150,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  150 قطعه
100,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  30 قطعه
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  50 قطعه
198,000 - 230,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 قطعه
14,000 تومان
دکوراسیون زمانی
حداقل سفارش  100 قطعه
50,000 تومان
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آکو سلیم برج
حداقل سفارش  500 قطعه
توقف تولید و فروش
کارتن پلاست غرب
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
لمبه کاران زرین
حداقل سفارش  50 قطعه
390,000 - 700,000 تومان
سقف کاذب کدکن مبین سازه
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
سقف کاذب کدکن مبین سازه


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  4 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  2 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  50 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...