اتو اسکیوزر پیچی

automatic squeezer

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

قیمت:   5,000,000 - 8,100,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اتو اسکیوزر پیچی

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
85,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 - 400,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  10 عدد
140,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  25 عدد
14,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  50 عدد
260 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
95,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
470 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 1,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برس صنعت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
14,500 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 عدد
73,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
95,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 - 1,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
175,000 تومان
تکنو تراش زاگرس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 680,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 155,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,700,000 - 9,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
380,800 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,150,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,490,000 - 1,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 4,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,008,000 - 8,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 1,440,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 4,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 395,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...