اتو اسکراپر دستی پلی اتیلن

auto handing scrubber

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

قیمت:   400,000 - 420,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
اتو اسکراپر دستی پلی اتیلن


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
توقف تولید و فروش
برس صنعت پاسارگاد
حداقل سفارش  1 عدد
1,400,000 - 1,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
82,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
75,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 عدد
73,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
300,000 - 350,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
2,100 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 عدد
80,000 - 400,000 تومان
اندیشه داران صنعت (لاستیکی و پلیمری)
حداقل سفارش  1 عدد
1,000,000 - 2,000,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
140,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 عدد
75,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  10 عدد
950 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 عدد
85,000 تومان
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 عدد
600,000 - 800,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 عدد
15,000 تومان
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 3,500,000 تومان
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  1 عدد
1,000 تومان
یکتا مدار ساز


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
1,800,000 - 2,300,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
850,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000 - 80,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
620,000 - 680,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
5,500,000 - 7,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
800,000 - 1,050,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
90,000 - 155,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,700,000 - 9,800,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,800,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
380,800 - 900,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,150,000 - 1,250,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,490,000 - 1,690,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,100,000 - 4,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
110,000 - 180,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,008,000 - 8,200,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
480,000 - 1,440,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
1,200,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
500,000 - 4,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
980,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
295,000 - 395,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...