اتوماسیون صنعتی با PLC

Industrai Automation with plc

دسته بندی محصول:  تابلو برق

قیمت:   25,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
آموزش اتوماسیون صنعتی در مشهدآموزش تخصصی PLC با مجهزترین تجهیزات آموزشی در شرق کشور

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
450,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
49,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
3,500,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1
4,500,000 تومان
آریا سوئیچ
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
850,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
50,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
1,500,000 تومان
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
150,000,000 تومان
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
19,900,000 - 55,000,000 تومان
فروشگاه نگین صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,800,000 - 4,800,000 تومان
حداقل سفارش  1
12,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
6,800,000 - 124,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
3,500,000 - 25,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
30,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1
2,000,000 - 2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,500,000 - 65,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
20,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
7,500,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...