اب ژاول سفید کننده(وایتکس)

Sodium hypochlorite

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

توقف تولید و فروش

آب ژاول یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب استدر شرکت اکسین شیمی این محصول در بشکه های پلاستیکی عرضه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  16 کیلوگرم
18,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
65,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
12,800 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
24,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
19,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  6 کیلوگرم
50,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
28,500 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
70,000 - 75,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
164,776 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
246,036 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
6,800 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
54,696 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...