اب ژاول سفید کننده(وایتکس)

Sodium hypochlorite

دسته بندی محصول:  مواد شوینده و پاک کننده

توقف تولید و فروش

آب ژاول یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب استدر شرکت اکسین شیمی این محصول در بشکه های پلاستیکی عرضه میگردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  200 کیلوگرم
25,000 - 27,000 تومان
سینا شیمی هکمتانه
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
301,000 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
157,800 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
47,874 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
14,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
110,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
15,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
35,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
5,000 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
116,544 تومان
صنعتی و بازرگانی صحت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 100,000,000 تومان
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
22,000 تومان
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
9,400 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
14,200 تومان
آریان کهن
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
20,400 تومان
آریان کهن


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...