ابر روان کننده نسل جدید Sika Viscocrete

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

توقف تولید و فروش

به محصولات ابر روان کننده نسل جدید بر پایه پلی کربوکسیلات اتر اطلاق می شود. یکی از کاربردهای آنها ساختن بتن های خود متراکم با اسلامپ ریزشی می باشد. کلینیک ساختمانی پارس مجری محصولات سیکا در ایران

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 قطعه
2,000 - 50,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  24 قطعه
42,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  25 قطعه
12,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 قطعه
60,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 قطعه
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
132,000 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 قطعه
55,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
70,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 قطعه
41,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 قطعه
3,500 - 7,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  20 قطعه
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  50 قطعه
0 تومان
فراز پایه
حداقل سفارش  20 قطعه
30,000 تومان
سفید بام کرمانیان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  20 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
75,000 - 150,000 تومان
حداقل سفارش  30 قطعه
7,500 - 8,500 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  12 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...