آون آزمایشگاهی مدل Universal Oven UN55 کمپانی Memmert آلمان

Memmert Universal Oven UN55

دسته بندی محصول:  تجهیزات خشک کن آزمایشگاه

توقف تولید و فروش

شرکت پارس طب نوین با بیش از 30 سال سابقه آمادگی خود را آون آزمایشگاهی مدل Universal Oven UN55 کمپانی Memmert آلمان اعلام می دارد. همچنین پشتیبانی و تعمیرات محصول فوق برعهده پارس طب نوین می باشد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
176,300,000 - 261,000,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
150,000,000 - 160,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
98,000,000 - 105,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
8,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
35,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
55,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
11,700,000 - 12,200,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
54,000,000 تومان
طیف آزما طب
حداقل سفارش  1 عدد
42,200,000 - 289,800,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک
حداقل سفارش  1 عدد
117,000,000 - 122,000,000 تومان
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 عدد
41,000,000 - 562,900,000 تومان
بازرگانی بین المللی فرادید آداک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
45,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 50,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 120,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
30,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 30,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 150,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000,000 - 70,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
20,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
15,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000,000 - 200,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...