آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالا

دسته بندی محصول:  افزودنی های بتن

قیمت:   30,000 تومان / ليتر

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار

محاسبه زمان و هزینه حمل
شهر خود را انتخاب کنید
زمان تحویل:   -
هزینه حمل:   -
آنی گیر مایع جهت بتن ریزی باسرعت بالاکه برای جلوگیری از نشت شدید آب در سازه های بتنی، منابع و مخازن، زیر زمینها و به طور کلی کلیه مواردی که نیاز به جلوگیری موقت و یا دائم نشت آب باشد استفاده می گردد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
70,000 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  20 ليتر
36,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
0 تومان
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
32,000 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  20 ليتر
41,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  24 ليتر
42,500 تومان
سفید بام کرمانیان
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
توقف تولید و فروش
ساغر گستر هستی
حداقل سفارش  1 ليتر
0 تومان
مواد مهندسی تیوا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 ليتر
40,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
25,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
1,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
45,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
10,000 - 50,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
2,500 تومان
حداقل سفارش  100 ليتر
160,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
12,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
9,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
90,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 ليتر
130,000 تومان
حداقل سفارش  20 ليتر
30,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...