آنی گیر بتن

Fara Plug

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

توقف تولید و فروش

یک پودر پایه سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد نشت های پر فشار می سازد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,800,000 - 4,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
300,000 - 480,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5,200,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
600,000 - 700,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
250,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,050,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3,500,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
70,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,600,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
350,000 - 680,000 تومان
فروشگاه اینترنتی سیب خاص


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...