آنی گیر بتن

Fara Plug

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

قیمت:   25,000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،   در محل خریدار
یک پودر پایه سیمانی بدون کلراید است که پس از تماس با آب افزایش حجم می دهد و خمیری قدرتمند برای انسداد نشت های پر فشار می سازد.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  20 کیلوگرم
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,000,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
140,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
140,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,000 - 21,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,750,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
580,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
40,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,500,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
15,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6,100 - 655,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
120,000 تومان
فناوری های نوین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
1,100 - 66,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
توقف تولید و فروش
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2,800,000 تومان
نگین طلایی یاران (نگلن)
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
40,000 تومان
فناوری های نوین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  25 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
1,980 تومان
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
9,800 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
158,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
0 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
61,500 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
148,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
13,500 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
38,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
13,500 تومان
حداقل سفارش  16 کیلوگرم
420,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
120,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...