آنزیم دیسپاز سیگما کد D4818

dispase

دسته بندی محصول:  سایر مواد شیمیایی آلی

توقف تولید و فروش

آنزیم یا کاتالیزگر Enzyme، یک ماده آلی است که یک فرایند شیمیایی را در یک سازواره یا موجود زنده تقویت یا تضعیف می‌کند .اکثر آنزیم ها از جنس پروتئین می باشند .

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
300,000 - 900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  25
1,200,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
7,500 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  200
85,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100
50,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  200
65,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  5
2,500,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
1 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100
750,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  1
900,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
45,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
12,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100
85,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
65,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
1 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  100
1,000,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  100
55,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
1,300,000 تومان
مینا تجهیز آریا
حداقل سفارش  200
100,000 تومان
ناوک شیمی پخش
حداقل سفارش  25
100,000 تومان
ناوک شیمی پخش


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
180,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  5
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...