آزمایش تعیین حد انقباض خاک

دسته بندی محصول:  سایر لوازم آزمایشگاهی

توقف تولید و فروش

آزمایش تعیین حد انقباض خاک حد انقباض درصد رطوبتی است که خاک کمتر از آن مقدار رطوبت داشته باشد در اثر تبخیر آن کاهش حجمی رخ نمی دهد با استاندارد ASTM D 472 , BS 1377 2


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1 گرم
2,000,000 - 5,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
150,000,000 - 300,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
20,000,000 - 60,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
10,000,000 - 15,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
2,000,000 - 43,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
60,000,000 - 80,000,000 تومان
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
100,000 - 1,500,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
30,000 - 40,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
15,000,000 - 20,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
یاسین طب تجهیز ایرانیان
حداقل سفارش  1 گرم
1,500,000,000 - 2,000,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
1,000,000 - 10,000,000 تومان
پارس طب نوین
حداقل سفارش  1 گرم
24,000,000 - 26,000,000 تومان
پارس طب نوین


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1 گرم
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...