آجر سبک لیکا (leca)

دسته بندی محصول:  آجر ( خشت )

توقف تولید و فروش

آجر سبک لیکا (leca) جهت هره چینی دیوار تیغه با عرض کم

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آجرسازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آجرسازه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اسکان تجارت چاوش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اسکان تجارت چاوش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کوره های صنعتی ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
اسکان تجارت چاوش
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولید مصالح ساختمانی آذربایجان
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
کوره های صنعتی ایران
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
تولیدی آجر ماشینی فدک گلوگاه
حداقل سفارش  1 قطعه
توقف تولید و فروش
آجرسازه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1500 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1600 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  15000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1100 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  800 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  750 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  1500 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش  500 قطعه
توقف تولید و فروش


در حال ارسال اطلاعات...