آب بندی، ایزولاسیون و زهکشی تونل و سازه های زیر زمینی و بام سبز

Sealing, insulation and drainage of tunnels and underground structures and green roofs

دسته بندی محصول:  آب بند

قیمت:   40,000 - 55,000 تومان / رول

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ایزولاسیون تونل های مترو، ایزولاسیون بام جهت احداث روف گاردن ( بام سبز)، ایزولاسیون چاله های آسانسور و کلیه ی سازه هایی که با نشت آب مواجه هستند.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 رول
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
10 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  10 رول
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  3 رول
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
1,000 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
1,000 - 500,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
600 - 310,000 تومان
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  2 رول
توقف تولید و فروش
گرافیت پارسه
حداقل سفارش  1 رول
100,000 - 200,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  10 رول
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
100 - 1,000,000 تومان
صنایع لاستیک سازی بیتا
حداقل سفارش  1 رول
توقف تولید و فروش
صنایع لاستیک سازی بیتا


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 رول
4,500 - 5,600 تومان
حداقل سفارش  1 رول
6,000 - 8,200 تومان
حداقل سفارش  1 رول
5,000 - 6,600 تومان
حداقل سفارش  1 رول
8,000 - 11,000 تومان
حداقل سفارش  1 رول
55,000 - 120,000 تومان
حداقل سفارش  10 رول
54,000 - 59,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...