پی ال سی (PLC) 24 ولت

(38محصول)
حداقل سفارش    1 دستگاه 8,600,000 تومان
8,600,000 تومان
حداقل سفارش    1 دستگاه 13,200,000 تومان
13,200,000 تومان
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش    1 قطعه 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,500,000 تومان
1,500,000 تومان
حداقل سفارش    1 3,673,500 - 3,950,000 تومان
3,673,500 - 3,950,000 تومان
حداقل سفارش    1 1,035,000 - 1,150,000 تومان
1,035,000 - 1,150,000 تومان
حداقل سفارش    1 675,000 - 750,000 تومان
675,000 - 750,000 تومان
حداقل سفارش    1 531,000 - 590,000 تومان
531,000 - 590,000 تومان
حداقل سفارش    1 405,000 - 450,000 تومان
405,000 - 450,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,890,000 - 2,100,000 تومان
1,890,000 - 2,100,000 تومان
حداقل سفارش    1 قطعه 1,890,000 - 2,100,000 تومان
1,890,000 - 2,100,000 تومان
در حال ارسال اطلاعات...