حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
109,500 - 161,000 تومان
حداقل سفارش 10000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 10000 قطعه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100 عدد
86,500 - 115,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
3,500 - 4,000 تومان
حداقل سفارش 100 عدد
120,000 - 167,000 تومان
حداقل سفارش 1 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 100000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 5000 عدد
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 عدد
92,000 - 144,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

تلفن
021-44194141, 021-44197171
فکس
021-44194242
آدرس

کارخانه: ایران-تهران-تهران-منطقه 22-کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج - بعد از ایران خودرو - خیابان چیتگر جنوبی - گلستان 5 - پلاک 3

در حال ارسال اطلاعات...