اطلاعات تماس

وب سایت
تلفن
023-33333010
فکس
023-33332821
تلفکس
023-33330109
آدرس

شرکت: ایران-سمنان-سمنان-میدان ارگ - خیابان طالقانی - روبروی بانک صادرات - پلاک 132 .- کدپستي 3513675556

درباره

تولیدکننده انحصاری گچ رنگی و سیمان رنگی و گچ کندگر ساختمانی

مشخصات

ماهیت
شرکت
در حال ارسال اطلاعات...