حداقل سفارش 1 دستگاه
29,000,000 - 38,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,500,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
14,000,000 - 16,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
6,500,000 - 10,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,200,000 - 3,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
11,800,000 - 12,300,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
17,000,000 - 19,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
25,000,000 - 29,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
13,700,000 - 15,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
700,000 - 1,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
5,500,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
1,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
300,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
7,000,000 - 8,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
11,800,000 - 13,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
800,000 - 3,500,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
500,000 - 1,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
4,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
توقف تولید و فروش
حداقل سفارش 1 دستگاه
3,200,000 - 3,600,000 تومان
حداقل سفارش 1 دستگاه
5,000,000 - 7,000,000 تومان

اطلاعات تماس

  برای مشاهده اطلاعات تماس وارد سایت شوید.

وب سایت
www.khpt.ir
تلفن
031-32370612~3, 021-88862624
فکس
031-32370614
آدرس

شعبه: ایران-تهران-تهران-میدان هفت تیر - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 18 - ساختمان پزشکان - طبقه دوم - واحد 7دفتر مرکزی: ایران-اصفهان-اصفهان-خیابان صائب - پلاک 23

در حال ارسال اطلاعات...