گیربکس صنعتی

(77 شرکت و فروشنده)
مدیر: بهرام بهنام
تلفن: 021-88217327
مدیر: مریم گودرزی
تلفن: 021-88499544, 021-88911191, 021-88942018
مدیر: اصغر شهبازی دستجرده
تلفن: 031-33861348, 031-33861328
مدیر: جواد اکبری
تلفن: 021-36610995, 021-36611071
مدیر: محمد محمودی
تلفن: 021-88177650, 021-88511707
مدیر: خشایار دالایی
تلفن: 021-22658810
مدیر: مظفر احمدی دستگردی
مدیر: عباس شایق
تلفن: 021-66819080, 021-66793910~1, 021-66809080
مدیر: مهندس محمدرضا حافظیان
تلفن: 0511-5420801~2, 021-88423833, 021-88432929
مدیر: کاسه چی
تلفن: 021-56233888
مدیر: میکاییل استانکو
مدیر: اسداله زاده
تلفن: 021-33997142 الي 3, 021-33917248
مدیر: چشمی
تلفن: 021-33462556
مدیر: رضا نوری
مدیر: محمدرضا تهرانچی
تلفن: 021-66716284, 021-66716179
مدیر: مددیان
تلفن: 021-33900225
مدیر: سیاوش شفیعیان
تلفن: 0831-8246325 الي 0831, 021-33923397, 021-33936023, 021-33903442
مدیر: حمید محبوب
تلفن: 021-55226288, 021-55219254
مدیر: آرش نوغانی
تلفن: 021-88881180
مدیر: احدیان
تلفن: 021-33913495, 021-33911348
در حال ارسال اطلاعات...