واکسن و سرم

(13 شرکت و فروشنده)
مدیر: دکتر باقر شکری
تلفن: 021-22351686
مدیر: مرضیه الله وردی
تلفن: 021-26424370
مدیر: میرطاهری
تلفن: 021-22070637
مدیر: دکتر نورالدین راحمی
تلفن: 0411-6309310
مدیر: دکتر جاوید حسن زاده
تلفن: 021-56543019
مدیر: مهندس فرهادی
تلفن: 021-55009119, 021-55543300
مدیر: ایرج خلیلی
تلفن: 0491-2453280 الی 2
مدیر: عرشیا صدیقی
تلفن: 017-32528879
مدیر: امیر پویان مهمان نواز
تلفن: 021-44283583, 021-44283509
مدیر: مسعود وثوق
تلفن: 021-77502049
مدیر: محمدمهدی احمدی نیا
تلفن: 021-88757087~8
مدیر: سعید علی آبادی
تلفن: 021-88663147~8
مدیر: سیامک گوهرخای
تلفن: 021-49752000
در حال ارسال اطلاعات...