همزن صنعتی

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: محسن نساری
تلفن: 051-35411353
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: حسین مولایی
تلفن: 028-32884119
مدیر: محمد ابوترابی
تلفن: 021-46078100
مدیر: ناصر سلیم
تلفن: 021-88343851~2
مدیر: یاور فتاحی
تلفن: 021-88059112
مدیر: مهندس مرتضی بهزاد
تلفن: 021-66058505, 021-66038742, 021-66058525
مدیر: غلامرضایی
تلفن: 021-80803085
در حال ارسال اطلاعات...