نمایندگی شرکت های خارجی

(139 شرکت و فروشنده)
مدیر: حامد اسکندریان
تلفن: 021-66553376, 021-66553595
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77506890
مدیر: مهدی جهانبخش جاوید
تلفن: 021-88910626
مدیر: علی گورکی
تلفن: 021-22010015, 021-22010025
مدیر: پانته آ پنکار
تلفن: 021-88761332, 021-88742379, 021-88539012, 021-88769836, 021-88526415, 021-86044124, 021-88542197
مدیر: معصومه فلاح رجب پور زارع
تلفن: 021-88537951~54
مدیر: عباس عادلی
تلفن: 021-40330190, 021-88405803, 021-33979813~14, 021-88471782
مدیر: جمال فرآرا
تلفن: 081-34526903
مدیر: مهدی مردانی
تلفن: 021-22745911, 021-22746132
مدیر: فاطمه یاوری
تلفن: 021-88334469~72
مدیر: نارینه آزلبار
مدیر: حمید خطیب آستانه
تلفن: 021-33965671, 021-33965804
مدیر: ملیکا تاجبخش
مدیر: علی معظمی
تلفن: 021-26851182, 021-22750054
مدیر: مهدی سمیع
تلفن: 021-88611247
مدیر: خشایار نیوی پور
مدیر: حسن ردایی
تلفن: 021-22623181, 021-22622957
مدیر: مهندس وحید یدالهی
تلفن: 026-36209250, 026-36204252, 026-36209252
مدیر: ایرج کاظمی
تلفن: 0311-6204959
مدیر: روزبه احمدی
تلفن: 0711-8300000
در حال ارسال اطلاعات...