مواد اولیه صنایع نساجی

(40 شرکت و فروشنده)
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: امیر طاهری
تلفن: 021-33919467, 021-33118207
مدیر: مهرداد آریان پور
تلفن: 021-88731727~9, 0282-4454543, 021-88536524~7, 0282-4454243
مدیر: آزاده سروری سرابی
تلفن: 026-32202198
مدیر: خسرو فریزاده
مدیر: جواد تهرانی
تلفن: 0282-2220060, 0282-2220070
مدیر: پارسا
تلفن: 021-88713502
مدیر: امامی
تلفن: 021-22021750, 021-22057656
مدیر: مرتضی سهی زاده ابیانه
تلفن: 021-88758244, 021-88740567 الي 8, 021-88740865
مدیر: شفیع توکلی
تلفن: 0282-5228866, 0282-5230715, 021-55619486
مدیر: محمود آقابالایی توفیقی
تلفن: 021-88955776
تلفن: 021-55629895
مدیر: سهی زاده
تلفن: 0282-2223015, 0282-2222015
مدیر: سپهر بهرام‌زاده
تلفن: 021-55810835
مدیر: محمد حسن مختاری
تلفن: 021-44222356
مدیر: علی امین
تلفن: 021-44044176
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
مدیر: امیر خویی
مدیر: محمود سوداچی
تلفن: 021-88102737
مدیر: محسن باباخانی
تلفن: 021-33907803, 021-33906003, 021-33934674
در حال ارسال اطلاعات...