مواد اولیه صنایع داروسازی

(73 شرکت و فروشنده)
مدیر: نسرین تمیزکار مستقیم
تلفن: 0912-0308869, 021-26412003, 0912-0308869
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: رضا جنتی
تلفن: 021-55435546
مدیر: سیدمحمدحسن سعادت
تلفن: 071-32602020~1
مدیر: امیر طاهری
تلفن: 021-33919467, 021-33118207
مدیر: تینا ره شناس
تلفن: 021-22858529~30
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: فرهاد فرهنگ مهر
تلفن: 021-88373037
مدیر: امیرعباس ولی
تلفن: 021-88543144~47
مدیر: خدایار غفاری
تلفن: 021-44278957
مدیر: محمد فروتن
تلفن: 021-22222401, 021-22222406
مدیر: مهندس خرسندی
تلفن: 0511-3920811
مدیر: حسین عطار
تلفن: 021-44987360 الي 3, 021-44988020 الي 3
مدیر: غفاری
تلفن: 0261-7776193 الی 5, 021-88373682
مدیر: دکتر امجدی
تلفن: 021-88104271 الی 5, 0255-2344196 الی 8
مدیر: محمدعلی سلامت
تلفن: 0282-2852695 الی 6, 021-88832535, 021-88832527
مدیر: اکبر تاری وردی
تلفن: 021-88777251, 021-88662044 الی 8
مدیر: مهندس میر کاظمی
تلفن: 021-88741800, 021-88741802
مدیر: دکترمحمدحسن برادران قاسمی
تلفن: 021-77349794 الی 5, 021-44504786, 021-44522451 الی 4, 021-77349201
مدیر: دکتر عبدلی
تلفن: 021-88739249, 021-88730753, 021-88732667
در حال ارسال اطلاعات...