مهندسی زمین شناسی و ژئوتکنیک

(65 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی جسیم
تلفن: 021-66926751, 021-66926743
مدیر: سجاد محمدی
تلفن: 021-77058995
مدیر: امین توتونچیان
تلفن: 021-77054800
مدیر: سپهر سربیشه ای
تلفن: 021-88071255, 021-88581532
مدیر: محسن دریس زاده
تلفن: 021-44972538, 077-33562809~10, 077-33530228
مدیر: حمیدرضا الهی
تلفن: 021-22002420~1
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-77220888
مدیر: بابک مسعودنیا
تلفن: 0711-2319555
مدیر: محمد صفرپناه
تلفن: 021-44282306
مدیر: مهندس فرزاد کریمخانی
تلفن: 021-88024501
مدیر: پرویز شعبان لاری
مدیر: فاضلی
تلفن: 021-22881470, 021-22855218, 021-22881471
مدیر: مهندس مسعود دانشور
مدیر: مهندس نوید فتحی افشار
تلفن: 021-66429219
مدیر: بدرالله قضات
تلفن: 021-88447334~7
مدیر: دکتر تورج امیرسلیمانی
تلفن: 021-22740924, 021-22743052~3
مدیر: محمدرضا عیوض خانی
تلفن: 021-66437326
مدیر: محمدرضا نیک سیرت
تلفن: 021-22861619
مدیر: بهزادی گوهر
تلفن: 021-66414573, 021-66963130~1
مدیر: مهندس مسعود حسینی
تلفن: 021-44048457~62
در حال ارسال اطلاعات...