لوله و اتصالات پی وی سی (PVC)

(78 شرکت و فروشنده)
مدیر: آزاده خلج تهرانی
تلفن: 021-77641079, 021-77640135, 021-77676923
مدیر: علیرضا متینی
تلفن: 021-91017374, 021-28422054
مدیر: محمد حسن میری قمی زاده
تلفن: 021-88749178, 021-88731133, 021-88749147
مدیر: محمد موسی خادمی
تلفن: 021-56456363~4
مدیر: حسن علی جنترانی
تلفن: 0311-4504799
مدیر: منوچهر اعرابی
تلفن: 021-33971260
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
مدیر: سید محمد سلامتی
تلفن: 051-37271606, 051-37271608, 051-37293708
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: کمال کاوه
تلفن: 021-22695502~10, 0372-3248112
مدیر: احمد دردشتی زاده
تلفن: 0312-5838024~27
مدیر: محمود کسائیان
تلفن: 0311-2333691
مدیر: مهدی عباسی نورآبادی
تلفن: 0611-4459396, 0611-4444720
مدیر: یوسف پیری
تلفن: 021-33921238
مدیر: صادق مرزبان
تلفن: 021-44840899
مدیر: نگین ریحانی
تلفن: 021-22676145
مدیر: سعید نوربخش
تلفن: 021-66613482
مدیر: آرمین اعرابی
تلفن: 021-33936208
مدیر: قدرت اله هاشمی مطلق
تلفن: 021-40446410~11
مدیر: ابوطالب ابراهیمی
تلفن: 031-35492111~14
در حال ارسال اطلاعات...