لوله و اتصالات پلی اتیلن و پلی پروپیلن

(245 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا رجبی موحد
تلفن: 021-66702200, 021-66730746
مدیر: محمد جمشیدی
تلفن: 021-46892347
مدیر: علیرضا متینی
تلفن: 021-91017374, 021-28422054
مدیر: علی آقایی دوست
تلفن: 021-65469340~5, 021-22548163
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: مصطفی طالاری
تلفن: 031-57248244
مدیر: علی اکبر رامین افشار
تلفن: 021-88738051, 071-32602001
مدیر: مهدی محمودی کهن
تلفن: 026-34708103~04
مدیر: امیرهوشنگ حسینی
تلفن: 021-88744062~3
مدیر: سید محمد سلامتی
تلفن: 051-37271606, 051-37271608, 051-37293708
مدیر: لهراسب باقری
تلفن: 021-88557072~9
مدیر: سعید حسنی
تلفن: 026-34331240~1, 026-34334446
مدیر: مهندس کورش اعرابی
تلفن: 031-45642174~5, 031-36258053~4
مدیر: فرهاد ملک پور
تلفن: 021-88885846, 021-88875101
مدیر: مجید عارفی پور
تلفن: 071-32228474, 031-95013511
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: محمدرضا عزیزی
تلفن: 026-32701083, 026-32751398, 026-32701094, 026-32705542, 026-32716599
مدیر: سیدعلی دهقانی
تلفن: 026-32756637 الي 9
مدیر: حسن الله وردی
تلفن: 021-33960524 الي 5
مدیر: بابک بانکیان
تلفن: 021-26401772 الي 5, 026-37774680 الي 3
در حال ارسال اطلاعات...