لوله و اتصالات فولادی

(84 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: حامد کیفری
تلفن: 021-66307716, 021-66307384
مدیر: داود اکبری
تلفن: 021-33961110, 021-33979844, 021-33981110, 021-33961110
مدیر: مهندس فریبرز خادمی
تلفن: 021-27640, 021-22590174~5
مدیر: امیر پولادی
تلفن: 021-49016, 021-45106000, 021-46017702
مدیر: علیرضا مرجان
تلفن: 021-33989466
مدیر: حمیدرضا مهجوریان اصفهانی
تلفن: 021-26411404
مدیر: محمدعلی حاجی آبادی
تلفن: 031-35315580, 021-88738166
مدیر: سید شهاب الدین قادری
تلفن: 021-33996393
مدیر: علیرضا عبدلی
تلفن: 0335-5374419
مدیر: امر الله زمانی علویجه
تلفن: 021-55509920~9, 0332-4242961~5
مدیر: مجتبی جباری
تلفن: 021-33997554, 021-33923558
مدیر: مصطفی عابدی
تلفن: 0312-5373331, 0311-6276909, 0312-5373198, 0312-5373347, 0311-6276897
مدیر: مهندس علی ابدالی
تلفن: 0331-2290491 الی 495, 0311-6262751 الی 52
مدیر: حسن الله وردی
تلفن: 021-33960524 الي 5
مدیر: مهدی ابوئی مهریزی
تلفن: 0282-4453257, 021-88658505 الي 6, 021-88658510
مدیر: عبدالله اصفهانی
تلفن: 021-33751551
مدیر: فرزاد قاسمی نیا
تلفن: 021-66318316
مدیر: امیر بلندقامت
تلفن: 021-66392990
مدیر: فرشید نیکو سخن
تلفن: 028-33292770~3
در حال ارسال اطلاعات...