صنایع شیمیایی

(2537 شرکت و فروشنده)
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: مریم علمی
تلفن: 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951
مدیر: بابک باباجان زاده
تلفن: 021-43413000
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: سید محمد طباطبایی یگانه
تلفن: 021-22245473, 021-22217660
مدیر: امیر فتوت
تلفن: 017-32166292~4
مدیر: احمدرضا مجیری
تلفن: 021-33947012, 021-33902324, 021-57664, 021-33915521
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: محمد روحی
تلفن: 011-32073430~3, 011-32073432
مدیر: فرهاد نیل فروشان
تلفن: 021-73471
مدیر: آرمان قریب
تلفن: 021-22713555
مدیر: مجتبی خلیلی
تلفن: 021-49953000, 021-46135706
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
در حال ارسال اطلاعات...