صنایع شیمیایی

(2617 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید محمد طباطبایی یگانه
تلفن: 021-22245473, 021-22217660
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: امیر فتوت
تلفن: 017-32166292~4
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48622364
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: ماندانا سیلاخوری
تلفن: 021-44229389, 021-46291921
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: یونس درخشنده
تلفن: 031-34395613
مدیر: آرمان قریب
تلفن: 021-22713555
مدیر: محمدرضا خیری
تلفن: 021-91693017
مدیر: علی فراهانی
تلفن: 021-33367059
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36204955
مدیر: حامد حریری
تلفن: 021-88680558
مدیر: اردشیر آقائی
تلفن: 021-91018435
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329, 021-68154000
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
مدیر: فرهاد نیل فروشان
تلفن: 021-73471
مدیر: فاطمه حجتی
تلفن: 021-55431728
مدیر: سیدعلیرضا سماک
تلفن: 021-44786328
در حال ارسال اطلاعات...