شهرک سازی

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: محمد ناظم زاده
تلفن: 021-88871572, 021-88871548, 021-88871538
مدیر: سیاوش افشار
تلفن: 021-88974082
مدیر: رحیمی
تلفن: 021-22447703, 021-22457641 الي 4
مدیر: احسان فتوحی
مدیر: فرهاد پزشکی فر
تلفن: 021-22085154
مدیر: اکبر روحی
تلفن: 021-88709366 الي 8
مدیر: هاشم صبّاغیان
تلفن: 021-22251554, 021-22251224
مدیر: مصطفی کدخدااول
تلفن: 021-22227950, 021-22227953
مدیر: سید جواد میر قادری
مدیر: میر شمس الدین مهدوی سعیدی
تلفن: 0131-3382261 الی 3
مدیر: حامد خزایی نژاد
تلفن: 021-66701962, 021-66736679
مدیر: دکترمحمد عدالت خواه
تلفن: 021-22703082, 021-22702437
مدیر: مهندس ناصحی
تلفن: 0281-3344008, 0281-3356694
مدیر: عطالله زمانی مظفرآبادی
تلفن: 071-37328170~5
مدیر: حمید محمدی
تلفن: 021-22125633
مدیر: محمدعلی میقانی
تلفن: 021-22207460, 021-22206387
مدیر: حسن کاظمی
تلفن: 056-32431128
مدیر: مهندس سید حسین امینی
تلفن: 021-22910092
مدیر: علی کلهر
تلفن: 021-77922517
در حال ارسال اطلاعات...