سازه دریایی

(26 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: بابک مسعودنیا
تلفن: 0711-2319555
مدیر: روزبه رشتی محمد
تلفن: 021-22376595~7
مدیر: داود خدادادگان
مدیر: بخشی
تلفن: 55246103, 55245352, 55272244, 55246111
مدیر: مهدی علیخانی
تلفن: 021-88916982 الي 5
مدیر: عطاردی فرد
تلفن: 021-88773663, 021-88774544
مدیر: صفری
تلفن: 021-88324733 الي 4
مدیر: محمدرسول گل کرم نی
مدیر: محمود همراه
مدیر: مهرداد رئوفی
تلفن: 031-33386031
مدیر: مهندس هادی
مدیر: احمد ابراهیمی طالقانی
تلفن: 021-88375533~5
مدیر: احمد محمود پور
تلفن: 031-55545521, 021-88170150, 031-55545589
مدیر: محمد وجدانی
تلفن: 021-66374957
مدیر: غلامعلی عیسی پور
تلفن: 0711-6359327
مدیر: سعیده السادات رضایی
تلفن: 0771-2526006
مدیر: محمد جواد انتظاری
تلفن: 021-22039512~13
در حال ارسال اطلاعات...