خدمات نظافتی و اداری

(75 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس عباس تفرجی
تلفن: 021-88853340, 021-88853346
مدیر: بهروز یوسفی
تلفن: 041-33813569
مدیر: سهیل فلاحتی
تلفن: 021-55586808, 021-55585613, 021-55585935
مدیر: فرامرز فرامرزی
تلفن: 021-66945000, 021-66429674
مدیر: امین کوهی کمالی
تلفن: 0381-3330380
مدیر: فاطمه جعفرپور
تلفن: 021-22327298 الي 9
مدیر: مهدی موحد
تلفن: 021-88442422
مدیر: مجید رضایی
تلفن: 021-66439745
مدیر: مهدی قنبری منفرد
تلفن: 021-77508240
مدیر: گل محمدی
مدیر: بهمن محمودی
مدیر: ناديا طباطبائي عراقي
تلفن: 021-88459695, 021-88447953
مدیر: حسن برزگری
تلفن: 026-32212432, 026-32212419
مدیر: محمود مدبری
تلفن: 021-22252461, 021-66476299, 021-88530727, 021-55301818
مدیر: ابراهیم احمدی
تلفن: 0711-6280609
مدیر: هاجر ابوذری
تلفن: 0772-8224838
تلفن: 021-66934423, 021-66947265
مدیر: عارفه نوربخش
مدیر: محمد حسین معظمی
تلفن: 021-88303727
مدیر: ثمین دخت ماهور
تلفن: 021-77643493, 021-77643527, 021-77643526
در حال ارسال اطلاعات...