حفاری و استخراج

(78 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
مدیر: محمد کاظم زاده
تلفن: 021-88656623, 021-88887962, 021-88879408~9, 0255-2345341~2, 021-88656643
مدیر: محسن رحیمی
تلفن: 021-88736495~8
مدیر: سیامک سلیمی
تلفن: 0411-3321808
مدیر: عربیان
مدیر: عباس سنمار
تلفن: 021-88783167 الي 8
مدیر: علایی
تلفن: 021-22376390
مدیر: رسا
تلفن: 021-88772010
مدیر: مهندس کامبیز معظمی
تلفن: 021-82459, 021-88205611 الي 2
مدیر: سیداحمد رحمانی طبایی
تلفن: 021-55706666, 021-55738477
مدیر: نوروزی
تلفن: 021-88820147
مدیر: محمدابراهیم خندان
تلفن: 021-88519482
مدیر: محمد خسروتاش
تلفن: 021-88762916
مدیر: سیدجمال ستاری سادات
تلفن: 021-66006765, 021-66062001 الي 2
مدیر: علی نعمتی
مدیر: حمید قاسم زاده بافقی
تلفن: 021-44066632
مدیر: تورج نوروزی
تلفن: 021-22093510, 021-22354083, 021-22093520
مدیر: احمدیه
تلفن: 021-88483414 الي 5, 0352-4254466 الي 7, 0351-8229757, 0352-4223001 الي 5, 021-88909064
مدیر: مهندس محمود نوریان
تلفن: 021-88879022, 0351-7249191, 021-88889535 الي 6, 021-88883102, 021-88882858
تلفن: 021-88914056 الی 7
در حال ارسال اطلاعات...