تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: اسکندری
تلفن: 0231-3336661 الي 3
مدیر: قربانعلی غیاث الدین
تلفن: 021-22064212, 0231-3353063, 0231-3353061, 021-22064257
در حال ارسال اطلاعات...