تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(2 شرکت و فروشنده)
مدیر: سیدعلی محمد دهقانی اشکدزی
تلفن: 0353-7275654
مدیر: خلیل نایب
تلفن: 035-35246883~85
در حال ارسال اطلاعات...