تولید و فروش ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: رضا فریدی
تلفن: 044-32335403
مدیر: میر قاسم میرزاده پر
مدیر: ناصر شوقی
مدیر: حسین دهقان جدید
تلفن: 044-32332158, 044-32360036, 044-32375050, 044-34344693~97
مدیر: میر علی اکبر ذاکری
تلفن: 044-36440084
در حال ارسال اطلاعات...