تجهیزات و قطعات الکترونیکی

(6 شرکت و فروشنده)
مدیر: جلیل نوروزی کهنمویی
تلفن: 041-35536460
مدیر: امیر ابهری
تلفن: 041-34756513
مدیر: جعفر صبحی
تلفن: 041-35552515
مدیر: معصومه امیری
مدیر: رباب رزمجوی
تلفن: 041-33362670, 041-33359932, 021-33994421, 021-33958355~56
مدیر: محمدرضا پناهی
تلفن: 041-35565296, 021-66727412
در حال ارسال اطلاعات...