تجهیزات آزمایشگاه خاک شناسی و مکانیک خاک

(20 شرکت و فروشنده)
مدیر: جواد نقیعی
تلفن: 021-55269400
مدیر: الهه علیخانی
تلفن: 021-44286041
مدیر: ایرج نصیری
تلفن: 021-66425813, 021-66572101, 021-66432060, 021-66572103
مدیر: سمیه شمس کلاهی
تلفن: 021-66421758
مدیر: امیر عرفان
تلفن: 021-77656142, 021-77516515
مدیر: مجتبی ناظریان
تلفن: 021-88321970
مدیر: خدایار غفاری
تلفن: 021-44278957
مدیر: روبن اسحاق
تلفن: 021-66619174
مدیر: اصغر ملازاده
تلفن: 021-66569118 الی 20
مدیر: بهروز بزرگ
تلفن: 021-22345675 الی 9
مدیر: عباس مبارکی
تلفن: 021-88647305
مدیر: محمد حسین میرصادقی اصفهانی
تلفن: 021-66814497~8, 021-66796123~4
مدیر: فریدون خسرو خواه
تلفن: 021-22223715, 021-22223737, 021-22254545
مدیر: سید اصغر اعرابی هاشمی
تلفن: 021-88808199
مدیر: مرتضی ریاضی
تلفن: 021-44852832
مدیر: شهرام رادفر
تلفن: 021-88421775, 021-88461233
مدیر: بهرام پرویزی
تلفن: 051-37664400
مدیر: علی محمدحسنی
تلفن: 021-22886940~2, 021-22886942, 021-22886941
مدیر: مهراب عالی
تلفن: 021-22376602, 021-22082435, 021-22127433
مدیر: امیر خرم
تلفن: 021-66429595
در حال ارسال اطلاعات...