بیمارستان تخصصی زنان و زایمان

(12 شرکت و فروشنده)
مدیر: ابوطالب صارمی
تلفن: 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196
مدیر: مهندس ابراهیم مه آبادی
تلفن: 021-55062654, 021-55062628
مدیر: برکتی
تلفن: 021-88897761~63, 021-88900002
مدیر: سعیده طراز
تلفن: 021-66019703, 021-66014800
مدیر: سیامک مره صدق
تلفن: 021-33555001, 021-33557799
مدیر: پژوم
تلفن: 026-33555748
مدیر: حسین اسماعیل زاده
تلفن: 021-88751477, 021-88756444, 021-88751414
مدیر: حسن مهرجو
تلفن: 021-55632277, 021-55637048, 021-55606034, 021-55570220~1, 021-55638558, 021-55570223
مدیر: مریم صانعی
تلفن: 021-22600002, 021-22601016, 021-22009981
مدیر: سارا قوشلی پور
تلفن: 021-55311925~30
مدیر: مسعود هم وطن
تلفن: 021-83838, 021-88902785~89
مدیر: ربیعی
تلفن: 021-22544173~76, 021-22547410
در حال ارسال اطلاعات...