بوش ماشین آلات کشاورزی، راه سازی، صنعتی و ساختمانی

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا مشهوری راد
تلفن: 021-33969963
مدیر: مرتضی امینی
تلفن: 0861-4130258
مدیر: حسن داودآبادی
تلفن: 021-55059387
مدیر: ناصر عطار
تلفن: 061-32222469
مدیر: حشمت اله فرجی
تلفن: 086-34130694, 086-34130150
مدیر: علیرضا فریور
تلفن: 021-88748671
مدیر: حسن غلام رضائی
تلفن: 021-55419551, 021-55412944
مدیر: علیرضا بامداد
تلفن: 071-52346025, 071-52342233
در حال ارسال اطلاعات...