برنامه نویسی و نرم افزار

(44 شرکت و فروشنده)
مدیر: رضا توسلی
تلفن: 031-34389051~2, 021-88564698
مدیر: وحید مقدادی
تلفن: 031-32219867
مدیر: امیر ملایی
تلفن: 0311-9524240, 0311-2121207, 0311-9524042
مدیر: مهرداد راسخ
تلفن: 0311-2669937~8
مدیر: حامد سلیمانی
مدیر: مهندس محمدرضا جمشیدیان
تلفن: 0311-2211514, 0311-2214493
مدیر: اشکان گودرزی
مدیر: فرامرز معصومی
تلفن: 0311-4412006
مدیر: محمد وکیلی
تلفن: 0311-6278053
مدیر: علیرضا اکبری
تلفن: 0312-3824086
مدیر: فرشید خوبانی
تلفن: 021-88533840, 0311-7866430
مدیر: حمید کرچگانی
تلفن: 031-37759105
مدیر: حسین صادقی
تلفن: 031-37791585
مدیر: مسعود نژاد ستاری
تلفن: 031-32200200
مدیر: علیرضا نقش زن
مدیر: ابوالفضل افضلی
تلفن: 031-95022070, 031-95022060
مدیر: غلامرضا آبروی
تلفن: 031-36261467~8, 031-36261863
مدیر: مریم کهزاد
مدیر: محمد حسین آقاجانی
تلفن: 031-37866520~22
مدیر: مهندس علی صولتی
تلفن: 031-37779495~8, 031-36273747
در حال ارسال اطلاعات...