برنامه نویسی و نرم افزار

(85 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرسده شایگی نیک
مدیر: مهندس ترابی
تلفن: 051-31828, 021-88988660, 051-36070003
مدیر: جلال حسین خواه
تلفن: 0511-6084830, 0511-6055560, 0511-6018812
مدیر: سجاد طبسی
تلفن: 0511-5222146
مدیر: محمدرضا باقری
تلفن: 0511-8461268
مدیر: مسعود ژیان فوق
تلفن: 0511-8466685
مدیر: غلامرضا خمیرگیر آزاد
مدیر: علی حبیبی
تلفن: 051-38554285
مدیر: سیروس صادق زاده میلانی
تلفن: 051-35424425
مدیر: آرمان طوسی
تلفن: 051-37239095, 021-77682541
مدیر: ناصر نایب
تلفن: 051-38938080, 051-38928080
مدیر: سید مهدی نصیری فردوس
تلفن: 051-37678900
مدیر: محمدصادق نصرآبادی
تلفن: 051-38404864
مدیر: سیدمجتبی حسینی
تلفن: 051-37651530, 051-37637003
مدیر: محمد هنرور
مدیر: احمد رحیمی سه گنبد
تلفن: 051-37133703
مدیر: مسعود آبیار
مدیر: مصطفی ملکانه
تلفن: 0561-2233020
مدیر: بابک رفیعی
تلفن: 0511-8928400, 0511-8928422
مدیر: فرهاد فرهوش
تلفن: 051-37632340, 021-64056, 051-37687831
در حال ارسال اطلاعات...