باسکول و ترازو

(72 شرکت و فروشنده)
مدیر: کیومرث حاج عظیم زنجانی
تلفن: 021-54178, 021-66572939
مدیر: سید احمد طباطبائیان
تلفن: 051-38510452
مدیر: سمیه شمس کلاهی
تلفن: 021-66421758
مدیر: رضا هاشمی
تلفن: 021-81661076
مدیر: ناصر نجف شاد
تلفن: 021-77333446
مدیر: علی پیرایش
تلفن: 021-55606305, 021-55600220
مدیر: محمدرضا زمانی
تلفن: 021-66049537
مدیر: جبراییل رضوی
تلفن: 021-33743004
مدیر: محمدرضا آقاخان بیگی
تلفن: 021-66066092 الي 3
مدیر: چنگیزی
تلفن: 021-88448713, 021-88448715, 83353
مدیر: محمدجعفر داعی زاده
مدیر: رامین ذبیحی
تلفن: 021-33564224, 021-33128681
مدیر: فرامرزی
تلفن: 021-66728219, 021-66709633, 021-66709719
مدیر: شهرام معتمد
تلفن: 021-88503312 الي 14
مدیر: اعظم سادات حسینی پور
تلفن: 021-22894664 الي 6, 021-22894394
تلفن: 0228-66429495
مدیر: سلیمانی - رضایی
تلفن: 021-33751933, 021-33742161
مدیر: علی حکمت
تلفن: 021-44240122
مدیر: علی اکبر گرجی
تلفن: 021-88890606, 021-88909772
مدیر: غلام علی بابایی
تلفن: 0229-4231200
در حال ارسال اطلاعات...