بازرسی صنعتی

(65 شرکت و فروشنده)
مدیر: رضا عبدی
تلفن: 021-88930943
مدیر: علی غلام زاده قوژد
تلفن: 021-88613795~6
مدیر: سیروس اصفهلانی
تلفن: 0411-3376837~38, 0411-3376976
مدیر: فهیمه قرایی
تلفن: 021-77247100
مدیر: مالک نژاد
مدیر: دکتر حیدر امیران
مدیر: مهندس وحید یدالهی
تلفن: 026-36209250, 026-36204252, 026-36209252
مدیر: حمیدرضا کهتری
تلفن: 021-88814360
مدیر: سلیمانی
تلفن: 0311-6285218
مدیر: وحید آیتی
تلفن: 021-22031555
مدیر: دکتر کامران رضایی
تلفن: 021-88746043
مدیر: مهندس جلالی
مدیر: بهمن پیرزاد
تلفن: 021-88788666, 021-88773618
مدیر: صادق سمیعی
تلفن: 021-88711321, 021-88717636
مدیر: آلفرد کارابدیان
مدیر: مهندس کارگزاری
تلفن: 021-88605787 الي 8
مدیر: مهندس تبریزی
تلفن: 0511-8408272, 0511-8409946
مدیر: مهندس فرشاد آقازاده
تلفن: 021-77722892, 021-77710993
مدیر: مجتبی عابدی
تلفن: 0273-2223718
در حال ارسال اطلاعات...