احداث فرودگاه

(11 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: کتابچی
مدیر: مهدی پوراشرف
تلفن: 021-88909391, 021-88800875
مدیر: مهندس زرسازی
تلفن: 021-88452847, 021-88452876
مدیر: عباس غفاری
تلفن: 021-88374657 الی 63, 021-88575556 الی 9, 021-88374681 الی 5, 021-88370515 الی 6
مدیر: دکتر شهرام یارمند
تلفن: 021-88774995, 021-88776987 الی 8
مدیر: قباد نقش تبریزی
تلفن: 021-88550564, 021-88711360, 021-88719014
مدیر: محمدرضا برکتین
تلفن: 031-45836071~4
مدیر: محمود صدیقی
تلفن: 021-22653807
مدیر: رضا آقا محمدیان
تلفن: 021-42001
مدیر: جلال بهرامی
تلفن: 021-85790
در حال ارسال اطلاعات...