احداث اسکله و بندر

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: ایرج میرمرادزئی
تلفن: 0545-4444042
مدیر: سید مصطفی حسینی
مدیر: علیرضا بادپر
تلفن: 021-88029973, 021-88029975
مدیر: دکتر اکبر زینالی
تلفن: 021-88756891 الي 4
مدیر: مهندس مرتضی بنی جمالی
تلفن: 021-22516834, 021-22516854
مدیر: مهندس حمید مقدم
تلفن: 021-22017019, 021-22018664, 021-22018339, 0772-7292984 الي 5, 0772-7292990
مدیر: سیدعلی اکبر رضوی
تلفن: 021-88911341 الی 3, 021-88899114, 021-88904648, 021-88924938 الی 9, 021-88897575
مدیر: دکتر مجید جندقی علایی
تلفن: 021-88552544, 021-88552566
مدیر: محمدعلی خرقانیان
تلفن: 021-88028500, 021-88027700, 021-88028700
مدیر: مهندس محمدحسین خرقانیان
تلفن: 021-88020243, 021-88024319, 021-88027853
مدیر: مهندس فتحی
تلفن: 021-88738589, 021-88735101, 021-88740208, 021-88732248
مدیر: امیررضا لواسانی
مدیر: محمدرضا برکتین
تلفن: 031-45836071~4
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
مدیر: محمد فولادخانی
تلفن: 076-32237375~9, 021-88982235
مدیر: محسن بیات
تلفن: 021-88525526~8, 021-88525524
مدیر: جلال بهرامی
تلفن: 021-85790
مدیر: محمد وجدانی
تلفن: 021-66374957
در حال ارسال اطلاعات...