آموزش هتلداری و گردشگری

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی استخدامیان
تلفن: 021-88178960
مدیر: مهدی سامان
تلفن: 021-44279310, 021-44295246~47
مدیر: جلال نصیریان
تلفن: 021-88952133, 021-88961577
مدیر: محمدی
تلفن: 021-88316700 الي 2
مدیر: حمید آقاسامان
تلفن: 021-44607680 الي 1
مدیر: روح الله افقه
تلفن: 021-44273570 الي 6, 021-44739020
مدیر: محمد بیاتی
تلفن: 021-88945906, 021-88941803
مدیر: فرخ کرمی
تلفن: 021-22890405 الي 13
مدیر: حقیقی
تلفن: 021-88978854
مدیر: کشاورز
تلفن: 021-44269584 الي 5, 021-44269575
مدیر: مصطفوی
تلفن: 021-88467766, 021-88468650, 021-88469774, 021-88438855, 021-88464847
مدیر: تاوتلی
تلفن: 021-22791675 الي 7
مدیر: سودابه سیاح مقدم
تلفن: 021-22856375, 021-22850638 الی 9
مدیر: محمد رجب پور
تلفن: 021-88316898
مدیر: کیومرث فلاحی
مدیر: احمد منصوری
تلفن: 021-44426913, 021-66888327, 021-44443815
مدیر: رضا قلی پور
تلفن: 021-66204990
مدیر: احمد بیدی
تلفن: 021-88883130
مدیر: علی رهیده
تلفن: 0831-4212436
مدیر: کیوان خواجه میرکی
تلفن: 021-55439202
در حال ارسال اطلاعات...