آزمایشگاه دام پزشکی

(21 شرکت و فروشنده)
مدیر: تامیلا شهبازی
تلفن: 021-88622264, 021-88968580
مدیر: کاوه مدهوش
تلفن: 013-33853410, 013-33831883
مدیر: مرضیه الله وردی
تلفن: 021-26424370
مدیر: فردین ایدی
تلفن: 021-88814130
مدیر: قادی
تلفن: 021-66432444, 021-66941478
مدیر: دکتر شیخی-خواجه نصیری
تلفن: 021-66930691, 021-66932777
مدیر: سوسن رضاییان
تلفن: 021-66918371
مدیر: عباس برین
تلفن: 021-66933759, 021-66435644
مدیر: علی خوش زحمت
تلفن: 021-66921609, 021-66918795
تلفن: 021-66617000
مدیر: پیراصغری
تلفن: 021-66938497
مدیر: اکبری
تلفن: 021-66933925, 021-66943310
مدیر: سپهر یمینی
تلفن: 021-44850400, 021-40440029
مدیر: مسعود وثوق
تلفن: 021-77502049
مدیر: دکتر علی حسینیان دکتر حسین ایرانی نژاد
تلفن: 021-77449147, 021-77130539~42
مدیر: محمد حسین گلپایگانی
تلفن: 021-88633100
مدیر: محمدرضا اجوری
مدیر: پیام نبوی
تلفن: 021-88328106
در حال ارسال اطلاعات...