آزمایشگاه خاک شناسی و مکانیک خاک

(42 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی جسیم
تلفن: 021-66926751, 021-66926743
مدیر: میثم بنائی
تلفن: 021-88245837~8
مدیر: امین توتونچیان
تلفن: 021-77054800
مدیر: سپهر سربیشه ای
تلفن: 021-88071255, 021-88581532
مدیر: حمیدرضا الهی
تلفن: 021-22002420~1
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-77220888
مدیر: بابک مسعودنیا
تلفن: 0711-2319555
مدیر: مهندس نوید فتحی افشار
تلفن: 021-66429219
مدیر: بدرالله قضات
تلفن: 021-88447334~7
مدیر: محمدرضا عیوض خانی
تلفن: 021-66437326
مدیر: محمدعلی مرشدی
تلفن: 021-66575000, 021-66948523
مدیر: محمد مجد
تلفن: 021-77230723
مدیر: سمیه سرلک
تلفن: 0664-2236253
مدیر: متین
تلفن: 021-22002970, 021-22002986
مدیر: محمدعلی مرشدی
تلفن: 021-2261995, 021-2266361, 021-66564176, 0151-3252160, 021-66575000
مدیر: احمد نویی قالیباف
تلفن: 021-88843061 الي 5
مدیر: توده زعیم
مدیر: محمد اسکندری
مدیر: علی عطوفیان
تلفن: 021-22866407, 021-22866596
مدیر: سامان خوش آمدی
تلفن: 021-22357065
در حال ارسال اطلاعات...