115879 - SOUTH NTS-362

تعداد سفارش : 1 عدد
زمان باقی مانده : -17 ساعت
تاریخ تایید : 1402/08/27
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل فروشنده
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد : 10000000.00   تومان
نوع پرداخت :
پیوست ها:
توضیحات درخواست : توتال استیشن
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...