115714 - چرخ قطار به انظمام اکسل

تعداد سفارش : 100 عدد
زمان باقی مانده : -8 ساعت
تاریخ تایید : 1402/02/30
حجم خرید سالانه :
نوع تحویل محصول : در محل خریدار
مبلغ مورد نظر برای قیمت واحد :   تومان
نوع پرداخت : نقدی
پیوست ها:
توضیحات درخواست : 100 چرخ قطار به قطر 450 به همراه اکسل
یا درخواست های مشابه را مشاهده نمایید.
plaese wait

سوالات و جواب ها

اگر در مورد درخواست فوق سوالی دارید آن را بنویسید تا پس از پاسخ توسط خریدار، جواب شما نمایش داده شود.

در حال ارسال اطلاعات...